TelefonkonferensWebbkonferenser
SWE
 
 
Conference Calls

Hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? Powwownow går i täten

Maj 2010, Green TMCnet

article_image
Visa artikeln
Powwownow erbjuder en gratistjänst för konferenssamtal som är miljövänlig genom att uppmuntra folk att kommunicera på distans istället för att bidra till koldioxidutsläppet genom resor.

Powwownows miljöansvar sträcker sig också till dagliga insatser. Som alla företag generar Powwownow en avsevärd mängd kartong- och pappersavfall. Inget av det avfallet går till en soptipp utan det tas om hand av ett återvinningsföretag som också tar alla läsk- och konservburkar, glasflaskor, tetrapak och till och med plastflaskor. Skrivartillbehör, till exempel  tomma bläckpatroner och bildtrummor, är ökända miljöfiender. Powwownow är noga med att bara använda skrivare vars tillverkare erbjuder återvinning av begagnade delar av sin utrustning.

Gammal hårdvara är ett kinkigt problem för företags avfallshantering. Det ironiska är att servrarna som hjälper till att minska koldioxidutsläppet genom att göra konferenssamtal möjliga, utgör en miljöfara när de byts ut mot nyare teknik och inte längre fyller någon funktion. Powwownows uttjänta servrar och nätverksutrustning ges till Secure IT Recycling, ett av få företag som erhållit licens från Environment Agency (motsvarande Miljöverket) för insamling och hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Efter att all data raderats på ett säkert sätt, säljer SITR all fungerande utrustning som inte är föråldrad. En del av pengarna tillfaller sedan givarföretaget. All annan utrustning plockas isär för materialåtervinning.

"Minska, återanvänd, återvinn" är ett mantra som präntas in i skolbarn över hela landet. Det är ett viktigt mantra för Powwownow. Återvinning är en komplicerad och arbetsintensiv process, så man vill återanvända och öka livslängden på allt som går. Det är ju också principen bakom Freecycle (och på sätt och vis eBay). Varför slänga ett alldeles utmärkt skrivbord på soptippen när någon (ofta säkert motvilligt) måste köpa ett nytt på Ikea? Med det i åtanke kom Powwownow på en genial lösning på den växande högen med överblivna skrivbord på kontoret. Istället för att betala SITR för att hämta dem, får anställda på Powwownow dem i utbyte mot donationer till cancerforskningen i England via JustGiving. På det sättet har Powwownow hittills sålt sex begagnade skrivbord billigt och samlat in 110 pund till välgörenhet. Webbkonferensleverantören Powwownow tänker fortsätta att minska sin miljöpåverkan samtidigt som man ger bidrag till välgörenhet. Företaget är ett strålande exempel på hur man kan begränsa sina ekologiska fotavtryck, och andra borde följa i deras fotspår.

    Share/Bookmark Share this page

    Mer Press